ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Как се създава и тества forex система. Expert Advisors и бектестове на системи за автоматична търговия.
Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 02 юни 2018, 19:25

Цял ден вече работя по кода на експерта, но се натъкнах на логически проблем, който много ме забави. Проблемът е, че времена Т2 и Т3 могат да се прехвърлят след полунощ по време на тестове със Strategy Tester, и така цялата логика отива на кино. Опитах се да разреша проблема с една камара IF-ове, но най-накрая се отказах, защото се оказа, че се появява неразрешимо логическо двусмислие.

В момента започвам втора версия, при която съм поставил изкуствено ограничение времената T1 и T2 да са в рамките на едно единствено денонощие. Това силно ще опрости логиката, но се налага да преосмисля/пренапиша около 30-40% от кода. Надявам се тази вечер да успея. Ако не - утре.

Експерта паралелно го разработвам в 2 варианта:
1. Работещ само с един единствен символ - този, върху който е пуснат.
2. Работещ с много на брой символи, зададени като параметри, но в този си вариант не може да се пусне в Strategy Tester-а.
Идеята е с първия вариант да се изтестват всички възможни параметри и да се подбере най-добрата конфигурация по всеки един символ, а после тази конфигурация да се заложи като константи във втория експерт, който ще прави глобално паралелно търгуване по десетки символи.

Търговската логика на стратегията съм я обособил в отделен клас, така че лесно да може да се създават много на брой обекти (стратегии), търгуващи паралелно в един единствен експерт.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 02 юни 2018, 22:41

Публикувам кода на двата експерта и на класа към тях, въпреки че не е завършен напълно. Правя го това най-вече заради олигофрена saxsten, който не спира да плещи простотии и да ръси обиди или измислици, които живеят само в неговия птичи мозък.

Обещах в почивните дни да напиша кода на стратегията на Knestin и днес от ранни зори само това правя. За съжаление не успях да го завърша, а трябва да си лягам, че утре имам други важни ангажименти. Останаха недонаписани още 3 метода, които ще се опитам да ги завърша утре вечер или в понеделник вечер.

Ето кода на класа с търговската логика:

Код: Избери всички

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           Strategy.mqh |
//|                    Copyright 2018, Mateev SC |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, Rosimir Mateev"
#property link   " "
#property version  "1.01"
#property strict

//====================================================================
// Клас, описващ функционалноста на една стратегия по логиката на Knestin от форума Trader.bg

class CStrategy
 {
private: //Частни променливи и методи, видими само вътре в класа
 string symbol;   // Валутна двойка, върху която ще работи стратегията
 int  SL,TP;   // Stop Loss и Take Profit на позициите в пипсове (4 знака)
 int  Magic;   // Уникален идентификатор на ордерите на стратегията
 double OpenHour;  // Часа на отваряне на позицията
 double OpenPeriod; // Период за отваряне в часове (не трябва да се прехвърля в следващото денонощие)
 double LivePeriod; // Живот на позициите в часове
 
 // Статус на стратегията (на какъв етап от цикъла се намира)
 // 0 - Няма отворени позиции. Чака се настъпването на времето за отваряне на нови позиции.
 // 1 - Времето за отваряне е настъпило. Отварят се една BUY и една SELL позиции.
 // 2 - Позициите са отворени. Чака се настъпването на времето за затваряне.
 // 3 - Времето за затваряне е настъпило. Започва затварянето на позициите.
 int State; // Статус на стратегията
 
 int OpenPositionsCount(); // Сканира отворените позиции и връща техния брой
 void CheckForOpen();  // Проверява дали е настъпил момента за отваряне на позиции. Ако да, сменя статуса на експерта.
 void CheckForClose(); // Проверява дали е настъпил момента за затваряне на позиции. Ако да, сменя статуса на експерта.
 void OpenPositions(); // Отваря една Buy и една Sell позиции. Сменя статуса, ако отварянето е успешно.
 void ClosePositions(); // Затваря активните позиции. Сменя статуса, ако затварянето е успешно.
 
public: // Публични променливи и методи, видими за външните програми
 CStrategy(); // Конструктор на класа
 ~CStrategy(); // Деструктор на класа
 
 // Инициализиране на параметрите на стратегията
 void SetSymbol(string sym){symbol=sym;}; // Инициализира валутната двойка
 void SetMagic (int value) {Magic=value;}; // Инициализира Magic Number на позициите
 void SetSL  (int value) {SL=value;};  // Инициализира Stop Loss на позициите
 void SetTP  (int value) {TP=value;};  // Инициализира Take Profit на позициите
 void SetOpenHour (double value); // Инициализира часа на отваряне на позицията
 void SetOpenPeriod(double value); // Инициализира периода за отваряне в часове (не трябва да се прехвърля в следващото денонощие)
 void SetLivePeriod(double value); // Инициализира живота на позициите в часове 
 
 // Други методи
 void Run(); // Стартира логиката на стратегията
 };
//====================================================================
// Конструктор на класа. Извиква се автоматично при създаването на нов обект на класа.
CStrategy::CStrategy()
 {
  // При създаването на обекта всички променливи автоматично сe инициализират със стойност 0,
  // а всички стрингове и указатели към обекти - със стойност NULL.
  // Ако случайно не се направи никаква външна инициализация, 
  // то тогава стратегията ще работи със следните стойности по подразбиране:
  symbol = Symbol();
  SL = 300;
  TP = 600;
  OpenHour  = 14.0; // Начало на периода за отваряне на позиции - 14:00 часа
  OpenPeriod = 0.5; // Продължителност на периода за отваряне на позиции - половин час
  LivePeriod = 5.0; // Живот на позициите - 5 часа (до 19:00 часа)
  if(OpenPositionsCount()>0) State = 2; // 2 - Позициите са отворени. Чака се настъпването на времето за затваряне.
 }
//--------------------------------------------------------------------
// Деструктор на класа. Извиква се автоматично преди унищожаването на обекта на класа.
CStrategy::~CStrategy()
 {
  // При унищожаване на обекта динамичната памет, заета от стринговете, се освобождава автоматично.
 }
 
//====================================================================
// Инициализира часа на отваряне на позицията

void CStrategy::SetOpenHour(double value)
 {
  OpenHour = value;
  if (OpenHour < 0.0) OpenHour = 0.0;
  if (OpenHour > 23.9) OpenHour = 23.9;
  
  // Проверка дали края на периода се прехвърля в следващото денонощие
  if (OpenHour + OpenPeriod >= 24) OpenPeriod = 23.999 - OpenHour;
 }
 
//====================================================================
// Инициализира периода за отваряне в часове
// Не трябва да е по-къс от 1 минута и по-дълъг от 1 час
// Не трябва да се прехвърля в следващото денонощие

void CStrategy::SetOpenPeriod(double value)
 {
  OpenPeriod = value;
  if (OpenPeriod < 0.017) OpenPeriod = 0.017; // Около 1 минута
  if (OpenPeriod > 0.999) OpenPeriod = 0.999; // Малко по-малко от 1 час
  
  // Проверка дали края на периода се прехвърля в следващото денонощие
  if (OpenHour + OpenPeriod >= 24) OpenPeriod = 23.999 - OpenHour;
 }
 
//====================================================================
// Инициализира живота на позициите в часове
// Не трябва да е по-къс от 1 час

void CStrategy::SetLivePeriod(double value)
 {
  LivePeriod = value;
  if (LivePeriod < 1.0) LivePeriod = 1.0; // 1 час
 }
 
//====================================================================   
// Сканира отворените позиции и връща техния брой  

int CStrategy::OpenPositionsCount()  
 {
  int count = 0; // Брой на отворените позиции
  int total = OrdersTotal(); // Общ брой на всички отворени ордери в терминала 
  for (int pos=0; pos<total; pos++)
   {
    if(!OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)) continue; // Има някаква грешка при селектването на този ордер от списъка
    if(OrderMagicNumber()!=Magic) continue;    // Ордера не е от текущата стратегия
    if(OrderSymbol()!=symbol) continue;      // Ордера не е по текущия символ
    count++; 
   }
  return(count);
 }
 
//====================================================================
// Проверява дали е настъпил момента за отваряне на позиции. Ако да, сменя статуса на стратегията.
 
void CStrategy::CheckForOpen()
 {
  if(State!=0) return; // Неправилно извикване на функцията. Трябва да се извиква само когато State = 0.
  
  datetime now = TimeLocal(); // Чете текущото време
  
  // Определя времената t1 и t2 на периода, в който е разрешено отварянето на 2 нови позиции
  MqlDateTime day; TimeToStruct(now,day);
  day.hour = int(OpenHour);
  day.min = int((OpenHour-day.hour)*60); // Извличане на минутите от часа, който може и да не е цяло число
  day.sec = 0;
  
  datetime t1 = StructToTime(day);      // Време на началото на периода
  datetime t2 = t1 + int(OpenPeriod * 3600); // Време на края на периода
  
  // Проверка дали момента now е между времената t1 и t2
  if((now>=t1) && (now<t2)) State = 1; // Вече е настъпило времето за отваряне на позиция и затова State става равно на 1.
 } 
 
//====================================================================
// Отваря една Buy и една Sell позиции. Сменя статуса, ако отварянето е успешно. 
 
void CStrategy::OpenPositions()
 {
  if(State!=1) return; // Неправилно извикване на функцията. Трябва да се извиква само когато State = 1.
  
  // Отваряне на Buy позиция
  // Отваряне на Sell позиция
  
  if (OpenPositionsCount()==2) State = 2;
 }
  
//====================================================================
// Проверява дали е настъпил момента за затваряне на позиции. Ако да, сменя статуса на експерта. 
 
void CStrategy::CheckForClose()
 {
  if(State!=2) return; // Неправилно извикване на функцията. Трябва да се извиква само когато State = 2.
  
  // Проверка дали е настъпил момента за затваряне
  // Ако да, сменя статуса от 2 на 3  
 } 
 
//==================================================================== 
// Затваря активните позиции. Сменя статуса, ако затварянето е успешно.
 
void CStrategy::ClosePositions()
 {
  if(State!=3) return; // Неправилно извикване на функцията. Трябва да се извиква само когато State = 3.
  
  // Затваря позициите, без да проверява за грешка.
  // Ако някоя от тях не се затвори поради някаква причина, на следващия тик ще се направи нов опит.
  
  // Проверка дали позициите са затворени коректно, и ако да - сменя се статуса на 0. 
  if (OpenPositionsCount()==0) State = 0;
 } 
   
//==================================================================== 
// Стартиране на логиката на стратегията

void CStrategy::Run()
 {
  // Ако търговията не е разрешена, приключваме обработката.
  if(!IsTradeAllowed()) return;
  
  // Извикват се различни функции в зависимост от последния статус на стратегията
  switch(State)
   {
    case 0: CheckForOpen();  break; // Няма отворени позиции. Чака се периода от време за отваряне.
    case 1: OpenPositions(); break; // Времето за отваряне е настъпило. Отварят се 2 позиции. 
    case 2: CheckForClose(); break; // Има отворени позиции. Чака се времето за затваряне.
    case 3: ClosePositions(); break; // Времето за затваряне е настъпило. Затварят се позициите.
   }
 }
 

Ето кода на експерта, който търгува само върху един символ - този, върху който е пуснат:

Код: Избери всички

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           KnestinS.mq4 |
//|                    Copyright 2018, Mateev SC |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, Rosimir Mateev"
//#property link   ""
//#property version  "1.01"
#property strict
#property description "Стратегия на Knestin от форума Trader.bg, със следната логика:"
#property description "1. В 14:00 се откриват Sell и Buy позиции с фиксиран SL и TP"
#property description "3. В 19:00 се закриват и двете позиции, ако все още са активни"
#property description "Модификация от Mateev, за да е удобно тестването с различни параметри:"
#property description "1. Времето за отваряне на позиции е абсолютно и става параметър"
#property description "2. Въвежда се период от време, през който могат да се отварят позиции"
#property description "3. Въвежда се период от време, след който позициите трябва да се затворят"
#property description "4. Експерта работи върху текущия символ"

#include "Strategy.mqh" // Клас с кода на една стратегия

//====================================================================
// Параметри на експерта, които могат да се настройват в прозореца Inputs

input double OpenHour  = 14.0; // Час на отваряне на позициите
input double OpenPeriod = 0.5; // Период за отваряне в часове
input double LivePeriod = 5.0; // Живот на позициите в часове
input int  Magic   =  1; // Magic Number
input int  SL     = 300; // Stop Loss in points
input int  TP     = 600; // Take Profit in points

//====================================================================
// Глобални променливи на експерта

CStrategy Strategy; // Обект на класа CStrategy

//====================================================================
// Инициализация на експерта

int OnInit()
 {
  // Инициализиране на параметрите на стратегията
  Strategy.SetSymbol(Symbol());
  Strategy.SetMagic(Magic);
  Strategy.SetSL(SL);
  Strategy.SetTP(TP);
  Strategy.SetOpenHour (OpenHour);
  Strategy.SetOpenPeriod(OpenPeriod);
  Strategy.SetLivePeriod(LivePeriod);  
  
  // Създаване на обект на таймер с период от 1 секунда
  EventSetTimer(1); 
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
 
//====================================================================
// Деинициализация на експерта (изтриване на обектите в динамичната памет)

void OnDeinit(const int reason)
 {
  // Унищожаване (изтриване) на обекта на таймера
  EventKillTimer(); 
  // Тъй като обектите на двете стратегии са статични,
  // то техния деструктор се извиква автоматично при деинициализацията на експерта 
 }
 
//====================================================================
// Стартира се на всеки тик

void OnTick()
 {
  Strategy.Run(); // Стартиране на логиката на стратегията
 }
 
//====================================================================
// Стартира се всяка секунда

void OnTimer()
 {
  Strategy.Run(); // Стартиране на логиката на стратегията 
 }

//====================================================================
Ето кода на експерта, който може да търгува по много символи едновременно:

Код: Избери всички

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           KnestinМ.mq4 |
//|                    Copyright 2018, Mateev SC |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, Rosimir Mateev"
//#property link   ""
//#property version  "1.01"
#property strict
#property description "Стратегия на Knestin от форума Trader.bg, със следната логика:"
#property description "1. В даден час се откриват Sell и Buy позиции с фиксиран SL и TP"
#property description "3. В друг час се закриват и двете позиции, ако все още са активни"
#property description "Модификация от Mateev:"
#property description "1. Въвежда се период от време T1-T2, през който могат да се отварят позиции"
#property description "2. Въвежда се период от време T3, след който позициите трябва да се затворят"
#property description "3. Експерта търгува в паралел по много символи"

#include "Strategy.mqh" // Клас с кода на една стратегия

//====================================================================
// Параметри на стратегиите, с които търгува този експерт

#define STRATEGY_COUNT 2 // Брой на стратегиите, с които търгува този експерт

CStrategy Strategy  [STRATEGY_COUNT]; // Масив от обекти на класа CStrategy, които отработват логиката на различните стратегии
string StrategySymbol[STRATEGY_COUNT]; // Валутни двойки на стратегиите
int  StrategyMagic [STRATEGY_COUNT]; // Magic Number на стратегиите
int  StrategySL  [STRATEGY_COUNT]; // Stop Loss in Points на позициите от стратегиите
int  StrategyTP  [STRATEGY_COUNT]; // Take Profit in Points на позициите от стратегиите
double OpenHour   [STRATEGY_COUNT]; // Час на отваряне на позициите
double OpenPeriod  [STRATEGY_COUNT]; // Период за отваряне в часове (не трябва да се прехвърля в следващото денонощие)
double LivePeriod  [STRATEGY_COUNT]; // Живот на позициите в часове

//====================================================================
// Инициализация на експерта

int OnInit()
 {
  // Инициализиране на параметрите на стратегия 0
  StrategySymbol[0] = "EURUSD"; // Валутни двойки на стратегиите
  StrategyMagic [0] = 1000;   // Magic Number на стратегиите
  StrategySL  [0] = 300;   // Stop Loss in Points на позициите от стратегиите
  StrategyTP  [0] = 600;   // Take Profit in Points на позициите от стратегиите
  OpenHour   [0] = 14.0;   // Час на отваряне на позициите
  OpenPeriod  [0] = 0.5;   // Период за отваряне в часове
  LivePeriod  [0] = 5.0;   // Живот на позициите в часове
  
  // Инициализиране на параметрите на стратегия 1
  StrategySymbol[1] = "AUDUSD"; // Валутни двойки на стратегиите
  StrategyMagic [1] = 1001;   // Magic Number на стратегиите
  StrategySL  [1] = 250;   // Stop Loss in Points на позициите от стратегиите
  StrategyTP  [1] = 500;   // Take Profit in Points на позициите от стратегиите
  OpenHour   [1] = 14.0;   // Час на отваряне на позициите
  OpenPeriod  [1] = 0.5;   // Период за отваряне в часове
  LivePeriod  [1] = 5.0;   // Живот на позициите в часове  
  
  // Инициализиране на параметрите на стратегия 2, 3, 4 .... N
  // ....................................
  
  // Прехвърляне на информацията в обектите на стратегиите
  for (int i=0; i<STRATEGY_COUNT; i++)
   {
    Strategy[i].SetSymbol (StrategySymbol[i]);
    Strategy[i].SetMagic  (StrategyMagic [i]);
    Strategy[i].SetSL   (StrategySL  [i]);
    Strategy[i].SetTP   (StrategyTP  [i]);
    Strategy[i].SetOpenHour(OpenHour   [i]);
    Strategy[i].SetOpenPeriod(OpenPeriod [i]);
    Strategy[i].SetLivePeriod(LivePeriod [i]);
   }
  
  // Създаване на обект на таймер с период от 1 секунда
  EventSetTimer(1); 
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
 
//====================================================================
// Деинициализация на експерта (изтриване на обектите в динамичната памет)

void OnDeinit(const int reason)
 {
  // Унищожаване (изтриване) на обекта на таймера
  EventKillTimer(); 
  // Тъй като обектите на двете стратегии са статични,
  // то техния деструктор се извиква автоматично при деинициализацията на експерта 
 }
 
//====================================================================
// Стартира се на всеки тик

void OnTick()
 {
  for (int i=0; i<STRATEGY_COUNT; i++) Strategy[i].Run();
 }
 
//====================================================================
// Стартира се всяка секунда

void OnTimer()
 {
  for (int i=0; i<STRATEGY_COUNT; i++) Strategy[i].Run();  
 }

//====================================================================
Трите файла ги запишете в една и съща директория (напримр в Experts/Knestin). Разгледайте кода и ако искате, можете да се опитате сами да го завършите. Слагал съм коментари в изобилие, за да може лесно да се разбере какво точно прави този код.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1244
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
27 получени
3 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от тъпото копеле » 04 юни 2018, 12:22

Mateev написа:
02 юни 2018, 22:41
Обещах в почивните дни да напиша кода на стратегията на Knestin и днес от ранни зори само това правя. За съжаление не успях да го завърша, а трябва да си лягам...
Вместо да прекараш почивните дни с близките си, ти ги похаби да пишеш някакъв код върху безсмислена трейдинг идея главно за да натриеш носа на сакстийн и да му покажеш колко по-голям програмист си...
Тъжна работа.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 04 юни 2018, 13:57

Пишейки този код аз всъщност си разрешавам един друг мой проблем, който отдавна чакаше да му дойде времето. Така че и аз ще имам полза, но не от стратегията на Knestin, а от начина, по който е организирам кода на експерта и това, че може едновременно да оперира с десетки или дори със стотици стратегии в рамките на един единствен експерт.

Иначе идеята е много проста - като не можеш да намериш стратегия за даден финансов инструмент, направи си инструмент, който да работи добре с твоята стратегия. Тоест създаваме си някакъв индекс, в който са включени много валутни двойки с различни тегла, и търгуваме по него (отваряме позиции по всички валутни двойки със съответното тегло). С отделен код пресканираме/определяме какви да са теглата на валутните двойки на този индекс, така щото индекса да стане силно трендов или обратното - силно противотрендов. И двете цели са достижими, защото във форекса има много двойки, които имат силна положителна или отрицателна корелация помежду си.

Потребителски аватар
kompira
Мнения: 823
Регистриран: 09 юни 2010, 12:20
47 получени
6 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от kompira » 04 юни 2018, 16:40

Mateev написа:
04 юни 2018, 13:57
Иначе идеята е много проста - като не можеш да намериш стратегия за даден финансов инструмент, направи си инструмент, който да работи добре с твоята стратегия. Тоест създаваме си някакъв индекс, в който са включени много валутни двойки с различни тегла, и търгуваме по него (отваряме позиции по всички валутни двойки със съответното тегло). С отделен код пресканираме/определяме какви да са теглата на валутните двойки на този индекс, така щото индекса да стане силно трендов или обратното - силно противотрендов. И двете цели са достижими, защото във форекса има много двойки, които имат силна положителна или отрицателна корелация помежду си.
Преди време работих по такива идеи за многовалутни "баскет" системи, даже намерих отнякъде готов код, който чертае "офлайн" графика (барове) на изцяло нов инструмент, която се "храни" от Х на брой онлайн инструменти. Е.. и от тая дупка не излезе заека, вече забравих к'во що беше.
Донякъде тази работа е като например да правиш коалиция между EURUSD и USDCHF, при което получаваме един сравнително рейнджов инструмент, който си е копие на EURCHF (разбираемо), при което е по-добре да си трейдваме само франк-а, вместо баскети ... Вече като се добавят повече инструменти си става хаотична работа (предимно рейнджова).
Но все пак не съм се отказал де, да умувам по всякакви проекти.. Но си трябва време, което нямам много.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 961
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
107 получени
75 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 04 юни 2018, 19:53

Извинявам се, че се намесвам в разговора. Нямам си и понятие от програмиране и експерти, но когато чета мненията и разсъжденията тука си задавам въпроса:" Защо в човешката природа е заложено винаги да търси сложното"?
Създаваме си изкуствено проблеми и после се мъчим да ги разрешаваме. Защо когато може да е супер просто и елементарно ние си усложняване живота и търсим възможно най-сложното решение за решаване на проблема. Ей на тези въпроси лично аз нямам отговор.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 04 юни 2018, 22:09

Отговорът на твоя въпрос е много прост:
Когато човек не може да разреши проблемите си с прости методи, започва да търси усложняване, самозаблуждавайки се, че по-сложното ще е и по-ефективно. Например при трейдинга всеки е склонен да усложнява стратегиите си до тогава, докато надхвърлят собственото му ниво на разбиране на нещата, мислейки си, че по този начин ще хване господа за х... (пардон за дръжката).

И понеже камбанарийките на различните хора са различни, то и нивото на усложняване е различно. Knestin е измислил някаква "много сложна" стратегия от позицията на неговата си камбанарийка, но не знае, че за други хора тази стратегия изглежда смешна, защото те отдавна са минали през това ниво, и са наясно, че то е безнадеждно.

Общото между всички трейдери (начинаещи и професионалисти) е това, че посредством усложняване над собственото си ниво на разбиране те си мислят, че ще постигнат нещо повече. Но това както вече казах е една голяма САМОЗАБЛУДА. Стратегията не трябва да се усложнява, а точно обратното - да е проста и елегантна, но да се базира на някаква ДОКАЗАНА ЗАВИСИМОСТ, а не на стрелба в тъмното със завързани очи.

И тука идва фундаменталната разлика между трейдери - програмисти и ръчни трейдери. Програмистите ЗНАЯТ, че трябва да търсят ЗАВИСИМОСТИ, и го правят това посредством ПИСАНЕ НА КОД ЗА ТЕСТОВЕ, а ръчните трейдери само ПРЕДПОЛАГАТ, че имат стратегия, но в действителност ТЪРГУВАТ СЛУЧАЙНО.
Последна промяна от Mateev на 04 юни 2018, 22:16, променено общо 1 път.

Потребителски аватар
knestin
Мнения: 176
Регистриран: 28 яну 2015, 14:33
4 получени
2 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от knestin » 04 юни 2018, 22:13

Здравейте колеги трейдъри.
Благодаря на всички за участието в дискусията.
Бих желал да споделя някои мои мисли :
1. Според мен е редно да се търгува по тренда на дадения инструмент /и. Въпроса е да "уловим" момента кога започва и в коя посока ще е ?
2. В повечето случаи пазара има някои спокойни моменти влиза в консолидация и след това поема устремено в някоя посока.
3. До колкото ми е известно тогава търсим стратегия на пробив , т.е. прилагаме sellstop и buystop /или комплекти sell/buy /. И ако имаме правилен вход и достатъчно премерен stop /за да не го прибере/ очакването да достигне TP в една от двете посоки е с голяма вероятност.

Именно такава идея съм имал в предвид когато се обърнах към вас с молба. За съжаление съм изпуснал някои уроци по програмиране и сега би ми отнело не малко време да уча !
Когато се направи качествен ЕА за тестване ще може конкретно да се говори за резултата на алгоритъма.

Поздрави
Не можеш да решиш проблемите с мисленето, с което си ги създал !

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 04 юни 2018, 22:33

Разсъждаваш от позицията на ръчен трейдер и използваш понятия, които и на тебе не са ти ясни. Например що е това ТРЕНД? Ако се замислиш, понятието ТРЕНД е ПОНЯТИЕ ОТ МИНАЛОТО. Тоест ти го виждаш тогава, когато ВЕЧЕ Е КЪСНО ДА СЕ ОТВАРЯТ СДЕЛКИ ПО НЕГО.

Понеже не си програмист, не знаеш какъв ще е ефекта от твоята стратегия. Аз ще ти го кажа преди още да съм написал кода докрая, защото подобни стратегии съм писал и тествал още преди 15 години. Ще се получи това, че стратегията ти наистина ще хваща някои трендове и наистина ще прави печалба по тях, но в същото време ще се подвежда и ще хваща много на брой консолидации, при които ще купува/продава на върха, и това ще генерира много на брой губещи сделки. Като цяло печелившите и губещите сделки би трябвало в дългосрочен план да се балансират и сумарния резултат би трябвало да е около нулата, но заплащането на голям брой спредове ще направи крайния резултат дълбоко губещ.

Тествайки стратегията по различни валутни двойки и с различни параметри най-вероятно ще попаднеш на комбинация, която на пръв поглед да изглежда печеливша, но това е измамно, и се нарича НАСТРОЙВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА КЪМ ДАННИТЕ. И тука вече навлизаме в една много дълбока материя как да не попадаме в този капан, но за да го разбереш това, трябва коренно да си пречупиш мисленето и да започнеш да разсъждаваш във вероятностен аспект. Но това няма как да стане, ако не си програмист и не си направил през живота си хиляди тестове по хиляди потенциални стратегии.

Пишейки този код аз всъщност ще ти направя една много лоша услуга, защото наистина ще се подведеш да търгуваш с него по някоя ИЗМАМНО ПЕЧЕЛИВАША КОМБИНАЦИЯ ОТ ПАРАМЕТРИ, и ще загубиш с нея живи пари. Правилния път обаче е друг - виж кода, и след това започни да си играеш с него и да го модифицираш, и без да се усетиш, за няколко месеца ще станеш програмист. И тогава сам ще можеш да си реализираш и други идеи, а с тях ще започне и твоето израстване като трейдер, откривайки хиляди неща, за които простосмъртните не-програмисти дори и не се досещат. Тогава и само тогава ще можем вече да обсъждаме идеи на едно друго, много по-високо ниво от това, в което се намираш в момента. Иначе сега каквото и да ти кажа, ти няма да го повярваш, докато не го видиш със собствените си очи.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 04 юни 2018, 22:50

Ще дам още един пример, който нагледно показва разликата в мисленето между трейдери-програмисти и трейдери-непрограмисти. Например ако искаме да отидем на Марс, има много на брой концепции как да го направим. Единия тип концепции е разсъждаването като Жул Верн - трябва да се направи достатъчно голямо оръдие, което да изстреля снаряд с хора вътре в него. Не е имало никакъв шанс Жул Верн да измисли нещо по-добро, защото той не е знаел това, което днес ние го знаем.

Та така е и с хората-непрограмисти. Те разсъждават с понятия, за който програмистите точно и ясно знаят, че са безпереспективни. Няма как обаче да им обясниш, че грешат, защото те няма да го повярват, и дори ще се обидят. Решението за полет до Марс е реактивния двигател (писането на кодове за исторически тестове), но Жул Верн или непрограмистите не могат да го осъзнаят този факт, дори и да им го кажеш в очите.

Разбира се реактивния двигател е НЕОБХОДИМО, но не и достатъчно условие. Освен него има и още много други неща, но отхвърляйки идеята за оръдието като безпереспективна е една МНОГО ВАЖНА КРАЧКА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. Докато човек мисли за оръдия, НЯМА ШАНС да достигне до Марс. Започвайки обаче да мисли и разработва реактивни двигатели (исторически тестове на стратегии), този шанс вече става РЕАЛЕН и ДОСТИЖИМ.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 961
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
107 получени
75 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 04 юни 2018, 23:05

knestin написа:
04 юни 2018, 22:13
Здравейте колеги трейдъри.
Благодаря на всички за участието в дискусията.
Бих желал да споделя някои мои мисли :
1. Според мен е редно да се търгува по тренда на дадения инструмент /и. Въпроса е да "уловим" момента кога започва и в коя посока ще е ?
2. В повечето случаи пазара има някои спокойни моменти влиза в консолидация и след това поема устремено в някоя посока.
3. До колкото ми е известно тогава търсим стратегия на пробив , т.е. прилагаме sellstop и buystop /или комплекти sell/buy /. И ако имаме правилен вход и достатъчно премерен stop /за да не го прибере/ очакването да достигне TP в една от двете посоки е с голяма вероятност.

Именно такава идея съм имал в предвид когато се обърнах към вас с молба. За съжаление съм изпуснал някои уроци по програмиране и сега би ми отнело не малко време да уча !
Когато се направи качествен ЕА за тестване ще може конкретно да се говори за резултата на алгоритъма.

Поздрави
Според мен:
1, Не е необходимо да се ограничаваме с търгуване само по тренд. Когато цената е в рендж също се правят добри сделки.
2, Така е и пазара си показва кога е назрял момента за пробив в определената посока. Необходимо е да разбираш процесите които стоят зад графиката. Кои печелят битката биковете или мечките и съответно да застанеш от страната на победителите.
3, Ами по принцип е така, но винаги може да има изненади, защото накрая може пробива да се окаже фалшив.

И накрая пак ще обобщя и пак ще се повторя. Пазара е като една книга или като хоро. Успеха идва тогава когато човек се научи да чете тази книга която пазара я пише на неговия си език във вид на графика. Когато човек се научи да чете този език няма нищо по лесно да трейдва успешно. Същото е и с хорото. Пазара си има свой вид хоро. Стъпките ги определя пазара. Когато не разбираме това хоро и не познаваме стъпките грешим и съответно губим. Научим ли веднъж стъпките всичко става по-просто и ясно. Грешките са неизбежни няма как, но стават све по-малко, а успехите все повече. Но ако човек не научи този урок за няколко години, значи не става за тази работа, няма смнисъл да се блъска и да се трепе всичко е загуба на време, а времето всички знаем е пари. Всеки трябва да знае кога трябва да се откаже и да се захване с нещо друго. Във всеки човек е закодирано някаква дарба в нещо което е много добър и с което с малки усилия ще постигне големи успехи и най-важното е, че това ще му доставя удоволствие. Това според мен е бъдещето в най-ранна възраст да се определи всеки човек като личност и да се насочи да се развива в такива сфери в които той е най-силен. Малко дълго излезе ама дано ме разберете.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Потребителски аватар
knestin
Мнения: 176
Регистриран: 28 яну 2015, 14:33
4 получени
2 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от knestin » 04 юни 2018, 23:16

Благодаря Матеев за размислите и примерите. И за кодовете. Утре ще ги тествам и ще коментираме.
По въпроса за тренда : според мен трябва да си Петричката врачка за да предскажеш тренда преди да е започнал !
Да си програмист звучи гордо. Така е. Но бих обърнал внимание на това, че не по-малко важно /да не кажа основно/ е каква идея с алгоритъм ще се състави. Програмирането може де е хардуерно, софтуерни и системно. Именно системното програмиране дава идеологията на нещата, а написването на кода е повече рутинна задача... Но да мислим как сумата от загуби и печалби за даден период е > 0 и монотонно расте.
Тогава нашето системно мислене е Ок.
Далеч съм от мисълта, че примера който съм показал е моята идея за печеливш алгоритъм. С кодовете които получа ще мога сам да се опитам да си съставя това което търся. Тогава ще ги покажа на обсъждане.

Лек сън :smile:
Не можеш да решиш проблемите с мисленето, с което си ги създал !

jssj
Мнения: 3899
Регистриран: 08 юни 2011, 20:07
98 получени
18 дадени
Контакти:

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от jssj » 04 юни 2018, 23:19

от Mateev » 04 юни 2018, 21:33
........................................................................................................................................
откривайки хиляди неща, за които простосмъртните не-програмисти дори и не се досещат
То и аз така, един път се мисля за Наполеон Бонапарт, друг път за Гай Юлий Цезар.И спрях да пиша щото виждам,че ще остана неразбран. Какво да занимавам простосмъртните с моите божествени дела. :smile:
http://www.forexjssj.com
"Ваша жизнь на 10% зависит от того, что с вами происходит, и на 90% от того, как вы реагируете на эти события."

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 961
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
107 получени
75 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 04 юни 2018, 23:41

jssj написа:
04 юни 2018, 23:19
от Mateev » 04 юни 2018, 21:33
........................................................................................................................................
откривайки хиляди неща, за които простосмъртните не-програмисти дори и не се досещат
То и аз така, един път се мисля за Наполеон Бонапарт, друг път за Гай Юлий Цезар.И спрях да пиша щото виждам,че ще остана неразбран. Какво да занимавам простосмъртните с моите божествени дела. :smile:
То май и аз по тази причина щя спра да пиша. Както казва един любим персонаж "Къде съм аз, къде сте Вий?" Няма смисъл. Все ще остана неразбран. За някой си Петришката врачка, за други си е елементарно занятие. Ама така е всичко е до степен на развитието на човек като трейдър.

И ще завърша накрая с: "Къде съм аз, къде сте Вий
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 02:21

jssj написа:
04 юни 2018, 23:19
.....То и аз така, един път се мисля за Наполеон Бонапарт, друг път за Гай Юлий Цезар.И спрях да пиша щото виждам,че ще остана неразбран. Какво да занимавам простосмъртните с моите божествени дела. :smile:
Ха-ха .....
Може да се бъзикаш колкото си искаш, но с търговията на финансовите пазари нещата стоят точно така. Има една оргомна пропаст между знанията и рабиранията на тези, които се опитват ръчно да проследяват текущата ситуация и тези, които имат статистическо мислене и не се интересуват от конкретната сделка, а от голяма група сделки по едни и същи правила (стратегия). Първите се оптват да направят НЕВЪЗМОЖНОТО - да познаят какъв ще е резултата от едно единствено случайно събитие, а вторите се опитват да постигнат ПМО при търговия с много сделки с една и съща стратегия.

За пример ще дам игра на ези-тура с монетка с изместен център на тежеста. Първата група от хора се опитва да познае следващото хвърляне дали ще е ези или тура, което е невъзможно, а втората група анализира последните 1000 хвърляния и открива, че ези се пада с 3-4% в повече отколкото тура. Започва да играе само на ези и капитала им бавно, но славно започва да нараства.

Проблемът на хората от втората група е, че няма как да обяснят на тези от първата група, че познаването на следващото хвърляне е НЕВЪЗМОЖНО дори и тогава, когато вероятноста силно се различава от 50/50. И че всякакви трендове, консолидации, съпротиви и подкрепи, проследявания, фибоначита и прочее измислици не променят факта, че първата група играе ЧИСТО СЛУЧАЙНО, защото разсъждава в контекста на ЕДИНИЧНОТО СЪБИТИЕ, резултата от което по презумпция е НЕПРЕДСКАЗУЕМ. То това си го пише в дебелите книжки (математика, вероятности), но никой не си прави труда да ги прочете, камо ли да се опита да ги разбере.

Няма как да обясниш на един религиозен човек, че няма Бог, както и не е имало начин да се обясни на светата инквизиция в средновековието, че земята е кръгла и се върти около оста си и около слънцето. Тоест един самозаблуден човек обикновено си умира такъв, защото мозъка му отказва да повярва, че се е самозаблуждавал дълги години. Обикновено мозъка запова да си измисля оправдания, че е прав във вярванията си дори и тогава, когато очевидното се набива в очите му и няма как да бъде пренебрегнато.

Повратния момент при мене се случи още преди 15 години, когато написах софтуер за теглене на случайни числа, и после от тези числа сглобих тикове и после барове във всички мащаби на времето и цените. И знаете ли какво се получи? Ами получи се графика, неотличима от тази, която всички ежедневно гледат по екраните на компютрите си. Имаше си трендове и консолидации и можеха да се открият всякакви трендлинии, съпротиви, подкрепи или корекции до някое от нивата на Фибоначи. И тогава осъзнах факта, че може би и истинските графики СЪЩО СА СЛУЧАЙНИ, ако човек не познава в тях нито една доказана зависимост. И така всъщност направих първата крачка по пътека, която през годините в края на краищата ме отведе до другата страна на пропаста, която в момента разделя моето мислене от мисленето на масовите трейдери, опитващи да познаят НЕВЪЗМОЖНОТО (какъв ще е резултата от едно единично случайно събитие).
Последна промяна от Mateev на 05 юни 2018, 02:53, променено общо 1 път.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 961
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
107 получени
75 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 05 юни 2018, 02:52

Mateev написа:
05 юни 2018, 02:21
jssj написа:
04 юни 2018, 23:19
.....То и аз така, един път се мисля за Наполеон Бонапарт, друг път за Гай Юлий Цезар.И спрях да пиша щото виждам,че ще остана неразбран. Какво да занимавам простосмъртните с моите божествени дела. :smile:
Ха-ха .....
Може да се бъзикаш колкото си искаш, но с търговията на финансовите пазари нещата стоят точно така. Има една оргомна пропаст между знанията и рабиранията на тези, които се опитват ръчно да проследяват текущата ситуация и тези, които имат статистическо мислене и не се интересуват от конкретната сделка, а от голяма група сделки по едни и същи правила (стратегия). Първите се оптват да направят НЕВЪЗМОЖНОТО - да познаят какъв ще е резултата от едно единствено случайно събитие, а вторите се опитват да постигнат ПМО при търговия с много сделки с една и съща стратегия.

За пример ще дам игра на ези-тура с монетка с изместен център на тежеста. Първата група от хора се опитва да познае следващото хвърляне дали ще е ези или тура, което е невъзможно, а втората група анализира последните 1000 хвърляния и открива, че ези се пада с 3-4% в повече отколкото тура. Започва да играе само на ези и капитала им бавно, но славно започва да нараства.

Проблемът на хората от втората група е, че няма как да обяснят на тези от първата група, че познаването на следващото хвърляне е НЕВЪЗМОЖНО дори и тогава, когато вероятноста силно се различава от 50/50. И че всякакви трендове, консолидации, съпротиви и подкрепи, проследявания, фибоначита и прочее измислици не променят факта, че първата група играе ЧИСТО СЛУЧАЙНО, защото разсъждава в контекста на ЕДИНИЧНОТО СЪБИТИЕ, резултата от което по презумпция е НЕПРЕДСКАЗУЕМ. То това си го пише в дебелите книжки (математика, вероятности), но никой не си прави труда да ги прочете, камо ли да се опита да ги разбере.

Няма как да обясниш на един религиозен човек, че няма Бог, както и не е имало начин да се обясни на светата инквизиция в средновековието, че земята е кръгла и се върти около оста си и около слънцето. Тоест един самозаблуден човек обикновено си умира такъв, защото мозъка му отказва да повярва, че се е самозаблуждавал дълги години. Обикновено мозъка запова да си измисля оправдания, че е прав във вярванията си дори и тогава, когато очевидното се набива в очите му и няма как да бъде пренебрегнато.

Повратния момент при мене се случи още преди 15 години, когато написах софтуер за теглене на случайни числа, и после от тези числа сглобих барове във всички мащаби на времето и цените. И знаете ли какво се получи? Ами получи се графика, неотличима от тази, която всички ежедневно гледат по екраните на компютрите. Имаше си трендове и консолидации и можеха да се открият всякакви трендлинии, съпротиви, подкрепи или корекции до някое от нивата на Фибоначи. И тогава осъзнах факта, че може би и истинските графики СЪЩО СА СЛУЧАЙНИ, ако човек не познава в тях нито една доказана зависимост. И така всъщност направих първата крачка по пътека, която през годините в края на краищата ме отведе до другата страна на пропаста, която в момента разделя моето мислене от мисленето на масовите трейдери, опитващи да познаят НЕВЪЗМОЖНОТО.
Правило номер 14. От https://svetlilo.com/zabavno/20-genialn ... htajn-5952
Всички знаят, че това е невъзможно. Но ето, идва невежа на който това му е неизвестно и тутакси прави откритие.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 03:05

ndimitrov73 написа:
05 юни 2018, 02:52
...Правило номер 14. От https://svetlilo.com/zabavno/20-genialn ... htajn-5952
Всички знаят, че това е невъзможно. Но ето, идва невежа на който това му е неизвестно и тутакси прави откритие.
Така е, но с този текст всъщност даваш доказателство на думите ми, че мозъка на човек когато греши започва да си измисля оправдания дори и тогава, когато очевидноста на грешката се набива в очите му.

Едно време религиозните мислеха, че Господ е на небето. Сега науката доказа, че Господ не е на небето, не е дори и в близкия или далечния космос. И въпреки това религията си остана, защото мозъка на религиозните започна да си измисля оправдания, че господ е в душата им или в някакво паралелно измерение или е невидим и т.н.

Така че няма смисъл да спорим. Нека всеки да си умре със собствените си вярвания, независимо дали те са правилни или грешни. Най-трудно се изкореняват самозаблудите, и малцина са тези, които са успели да го направят в рамките на един живот. Вярата и надеждата умират последни, така че всичко е наред с психиката и на двете страни от спора. Единствената разлика се състои в това, че едната от двете страни има по-големи шансове за забогатяване от другата, но това няма значение след като и двете страни вярват, че шансовете са именно от тяхната страна на бариерата/пропаста.

Потребителски аватар
ndimitrov73
Мнения: 961
Регистриран: 17 яну 2016, 23:05
107 получени
75 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от ndimitrov73 » 05 юни 2018, 03:22

Mateev написа:
05 юни 2018, 03:05
ndimitrov73 написа:
05 юни 2018, 02:52
...Правило номер 14. От https://svetlilo.com/zabavno/20-genialn ... htajn-5952
Всички знаят, че това е невъзможно. Но ето, идва невежа на който това му е неизвестно и тутакси прави откритие.
Така е, но с този текст всъщност даваш доказателство на думите ми, че мозъка на човек когато греши започва да си измисля оправдания дори и тогава, когато очевидноста на грешката се набива в очите му.

Едно време религиозните мислеха, че Господ е на небето. Сега науката доказа, че Господ не е на небето, не е дори и в близкия или далечния космос. И въпреки това религията си остана, защото мозъка на религиозните започна да си измисля оправдания, че господ е в душата им или в някакво паралелно измерение или е невидим и т.н.

Така че няма смисъл да спорим. Нека всеки да си умре със собствените си вярвания, независимо дали те са правилни или грешни. Най-трудно се изкореняват самозаблудите, и малцина са тези, които са успели да го направят в рамките на един живот. Вярата и надеждата умират последни, така че всичко е наред с психиката и на двете страни от спора. Единствената разлика се състои в това, че едната от двете страни има по-големи шансове за забогатяване от другата, но това няма значение след като и двете страни вярват, че шансовете са именно от тяхната страна на бариерата/пропаста.
Знаеш ли, Матеев сега съм се хванал да си правя експеримент. Ще напрсвя 100 сделки и ще извадя статистика. И тогава ще коментираме. Знам ти първата реакция, че 100 сделки са недостатъчни. Ама аз правя по 3,4 на месец така че за повече няма да имам време. Тогава ще ти кажа. Не знам дали може да се направи тестер на стратегията ми защото аз влизам в сделка като преценявам състоянието и настроението на пазара. Всяка една ситуация е уникална и никога няма да се повтори в бъдеще или поне е много малко вероятно да се повтори. Така ,че статистиката или извадката на тези 100 сделки ще видя кое накъде. Абе за 4 години почнах с 50 долара повече пари не съм слагал и плащах разни почерпки и дори курс от 380 долара и още са останали да джиткаме нищо сериозно. Но последно се взех много на сериозно да си проверя трейдинга и да разбера ставам ли за нещо или само за хоби.
Винг Чун, Ип Ман https://www.youtube.com/watch?v=SSQtBvT6s-Y
ПА, ndimitrov73

КОЙТО ОТ ФОРЕКС РАЗБИРА, ТУК СЕ СПИРА.

Познавам две човешки качества които нямат граница. Това са глупостта и алчността.

Потребителски аватар
тъпото копеле
Мнения: 1244
Регистриран: 10 фев 2011, 09:55
27 получени
3 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от тъпото копеле » 05 юни 2018, 11:23

Mateev написа:
05 юни 2018, 02:21
Повратния момент при мене се случи още преди 15 години, когато написах софтуер за теглене на случайни числа, и после от тези числа сглобих тикове и после барове във всички мащаби на времето и цените. И знаете ли какво се получи? Ами получи се графика, неотличима от тази, която всички ежедневно гледат по екраните на компютрите си. Имаше си трендове и консолидации и можеха да се открият всякакви трендлинии, съпротиви, подкрепи или корекции до някое от нивата на Фибоначи. И тогава осъзнах факта, че може би и истинските графики СЪЩО СА СЛУЧАЙНИ, ако човек не познава в тях нито една доказана зависимост.
Липсата на доказателство за съществуването на нещо не е доказателство за неговата липса.
В описаният от теб случай не е ясно доколко генератора ти е бил наистина случаен и как точно дефинираш "неотличима". Изводът за истинските графики на тази база е непоследователен и ненадежден.

Mateev
Мнения: 387
Регистриран: 02 окт 2017, 10:04
80 получени
62 дадени

Re: ЕА, скриптове, индикатори и т.н. с ОТВОРЕН КОД

Мнение от Mateev » 05 юни 2018, 12:38

Отново давате доказателство, че мозъкът на самозаблудения се съпротивлява на истината до последния си дъх ..... :grin:
Можете дори да се самоуспокоявате с мисълта, че моят мозък живее в самозаблуда, а не вашия ..... :grin:

Има обаче една малка разлика, която не е почтено да я споменавам, ама си е факт. С моя си начин на мислене съм постигнал много в този живот и на практика отдавна вече имам това, което повечето от другите хора само могат да си го мечтаят. Така че от тука човек може да си направи извода кой мозък живее в самозаблуда и кой не ..... :grin: Разбира се най-вероятно ще отговорите, че постиженията ми в този живот са плод на късмет, а не на правилен начин на мислене, с което отново ще докажете първото изречение от постинга ..... :grin:

И не ми излизайте с твърденията, че богатите са мошеници, учените са глупаци, математиката е ненужна наука и всякакви подобни, защото това е висша форма на самозаблуда на провалилите се в живота неудачници. Техния мозък дори и за миг не си помисля, че причината за неуспехите всъщност се корени в неговата собствена некомпетентност и начин на мислене. Има си психологическо обяснение на тази реакция на мозъка, както си има и обяснение защо най-необразованите хора имат възможно най-голямото самочувствие.

ПП: Хайде да спрем да се надхващаме. Нека всеки да си вярва в каквото си иска, и да си измисля каквито си иска оправдания, че неговият си начин е единственият правилен.

Отговори

Върни се в “FOREX СИГНАЛИ, СИСТЕМИ И СТРАТЕГИИ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта