Хармонични формации

Хармоничните формации представляват геометрични фигури, образувани с помощта на нивата на Фибоначи. Те служат за по-прецизно определяне на нивата, на които може да се очаква трендът да смени посоката си.

За разлика от останалите методи на техническия анализ, хармоничните формации насочват вниманието на трейдърите към точно определени нива, задавайки ясен вход за сделките.

В статията за нивата на Фибоначи споменахме, че златното сечение 1.618 се среща не само в природата, но и на финансовите пазари. Именно върху това твърдение са построени хармоничните формации.

Често трейдърът, използващ този вид търговия, ще може да вижда формации, които първоначално ще приличат на хармонични, но в действителност няма да бъдат. Тук ключова роля имат прецизно начертаните фигури, чрез които може да се определи кои формации са хармонични и кои не.

Важно уточнение е, че хармоничните модели могат да се образуват и в обикновени фигури, а и често става точно така. Тези случаи предоставят допълнителни възможности за подобряване на ефективността на хармоничния модел посредством прецизиране на нивата за вход и изход.

В самите хармонични модели трендът не се движи само в една посока, затова и е препоръчително търговията да се осъществява на по-високи времеви интервали, макар че чисто теоретично няма пречка да се използват и минутни графики.

Време е да разгледаме и най-популярните хармонични фигури.

The Gartley Pattern

Бича формация ––––––– Меча формация


Формацията носи наименованието на своя създател. Бичата формация най-често се среща в началото на даден продължителен възходящ тренд и сигнализира, че първата низходяща корекцията вече е към своя край и най-вероятно ще приключи в точка D, която се явява Фибоначи нивото 0.786, начертано спрямо вълна ХА. Освен това точка D трябва се явява и Фибоначи нивото 1.27 или 1.618 на вълната BC. Това е точката, в която трендът следва да се превърне във възходящ, и е подходяща за откриване на дълга позиция. Стопът трябва да бъде поставен на само няколко пипа под нея.

Ситуацията с мечата формация е точно обратната. Тя се среща в началото на продължителен низходящ тренд и сигнализира, че първата възходяща корективна вълна е към своя край.

Хармоничния метод спокойно може да бъде комбиниран и с вълновата теория на Елиът, като по този начин по-лесно може да се определи настоящия тренд.

Втората фигура е The Butterfly Pattern


Т.нар. формация на пеперудата също може да бъде бича и меча.

За разлика от първата формация, бичата пеперуда се фокусира върху откриването на нови дъна, на които трендът би обърнал посоката си на движение. След вълна ХА, пазарът коригира в посока юг, формирайки вълна АВ. Точка В не трябва да преминава Фибоначи нивото 0.786, начертано спрямо вълна ХА.

Следва ново възходящо движение, като вълна ВС не трябва да преминава през върха на точка А. В оптималният вариант точка С ще лежи на Фибоначи нивото 0.886, начертано спрямо вълна АВ.

Точка D следва да бъде под вълна ХА, на Фибоначи нивото 1.618 или 2.618 спрямо вълна ВС.

Другото условие е точка D да бъде на Фибоначи нивото 1.27 или 1.618 спрямо вълна ХА.
Препоръчително е входът за дълга позиция да бъде поставен на нивата около точка D с близък стоп.

Мечата пеперуда съответно се фокусира върху търсенето на нов връх, при който трендът би се превърнал от възходящ в низходящ.

Третата формация е The Bat Pattern.


Т.нар. “прилеп” е идентичен с първата формация – The Gartley. При бичия прилеп точка В се явява корекция на вълна ХА. Тя достига до Фибоначи нивото 0.382 или 0.50, начертано спрямо ХА. (При бичата формация The Gartley Pattern точка В е на нивото 0.618).

Следващата вълна е ВС, като точка С трябва да е под точка А. В оптималният случай тя ще бъде на Фибоначи нивото 0.886, начертано спрямо вълна АВ.

Вълна СD трябва да достигне най-малко Фибоначи нивото 1.618 спрамо вълна BC. Също така точка D трябва да лежи и на Фибоначи нивото 0.886 спрямо вълна XA.

Когато цената достигна точка D, това се счита за сигнал за покупки, като стопът следва да бъде поставен на няколко пипа под входа.

Правилата за чертаене на мечия прилеп са идентични на тези при бичия.

Четвъртата формация е The Crab Pattern.


Т. нар. “формация на рака” също може да бъде бича и меча. Тя е определяна като една от най-прецизните формации. Също сигнализира за смяна на тренда.

При бичия рак точка В се образува в края на корекцията на вълна ХА. Тя не трябва да преминава Фибоначи нивото 0.618, начертано спрямо вълна ХА.

Следващата вълна е ВС, като точка С не трябва да бъде по-висока от точка А. Оптималният вариант е ако точка С лежи на Фибоначи нивото 0.382, начертано спрямо вълна АВ.

Следващата вълна е CD, като нивата на Фибоначи се чертаят спрямо вълна XA. Точка D трябва да бъде под точка Х и да достига до златното сечение 1.618. (спрямо вълна ХА).
Също така точка D трябва да достига Фибоначи нивата 3.618 или 2.24, начертани спрямо вълна ВС.

Когато цената достигне до точка D, това се счита за сигнал за откриване на дълга позиция.

Мечата формация сигнализира за предстоящ низходящ тренд, като се чертае по идентичен начин.

Можем да заключим, че хармоничната търговия е изцяло математически начин за търгуване. Изисква се много търпение и прецизност в чертежите, както и много добро познаване на правилата за разпознаване на формациите. Макар и по-сложни за откриване, хармоничните формации предоставят добра надеждност на сигналите и са използвани от голяма част от професионалните трейдъри.

В следващата статия ще разгледаме няколко примера от практиката.

Антон И.

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*