Формации от няколко свещи

Сутрешна звезда и вечерна звезда


Двете формации са обръщащи тренда и се формират в края на даден тренд.

Сутрешна звезда

Сутрешната звезда се състои от 3 свещи, които се отличават със следните характеристики:

 • Първата свещ е черно Марубозу и се образува в края на низходящ тренд.
 • Втората свещ прилича на въртящ се връх, като опашките следва да са близки по размер. Цветът на свещта трябва да е черен.
 • Третата свещ се приема за потвърждаваща и трябва да има голямо бяло тяло, което да е по-високо от средата на черното Марубозу.

Когато условията за образуването на формацията са изпълнени, трейдърът може да открие дълга позиция. StopLoss следва да се постави на няколко пипа под най-ниската точка, достигната от свещите.

Вечерна звезда

Вечерната звезда също се състои от 3 свещи, които се отличават със следните характеристики:

 • Първата свещ трябва да бъде бяло Марубозу, образувано след възходящ тренд.
 • Втората свещ прилича на въртящ се връх, като опашките следва да са близки по размер. Цветът на свещта трябва да е бял.
 • Третата свещ се приема за потвърждаваща и трябва да има голямо черно тяло, което да е по-ниско от средата на бялото Марубозу. Опашките не са от значение.

Когато условията за образуването на формацията са изпълнени, трейдърът може да открие къса позиция. StopLoss следва да се постави на няколко пипа над най-високата точка, достигната от свещите.

Бели войници и черни врани (Black Crows and White Soldiers)


Формацията „бели войници“ се състои от 3 последователни бели свещи и се формира само при низходящ тренд. Тя е обръщаща тренда формация и сигнализира потенциална смяна на тренда.

Свещите се характеризират със следните отличителни белези:

 • Първата свещ се нарича обръщаща и сигнализира, че силата на мечките е намаляла. Опашките и размерът на свещта нямат особено значение. Достатъчно е да има средно голямо тяло.
 • Втората свещ се нарича потвърждаваща. Тя задължително трябва да има по-голямо тяло от първата свещ и малка или липсваща горна опашка.
 • Третата свещ трябва да бъде по-голяма от втората, за да се образува формацията „бели войници“.

След като трите свещи са се образували според правилата, може да бъде открита дълга позиция, като StopLoss следва да се постави на няколко пипа под най-ниската точка на първата свещ.

Формацията „черни врани“ се състои от 3 последователни черни свещи и се образува при предхождащ я възходящ тренд. Тя е обръщаща тренда формация и сигнализира потенциална смяна на тренда. Трите свещи се характеризират със следните отличителни белези:

 • Първата свещ отново се нарича обръщаща. Тя трябва да бъде черна и да има средно по големина тяло.
 • Втората свещ задължително трябва да бъде по-голяма от първата и да има малка долна опашка, която може и да липсва.
 • Третата свещ трябва да бъде по-голяма от втората или равна на нея.

След образуването на трите свещи може да бъде открита къса позиция, като StopLoss следва да се постави на няколко пипа над най-високата точка на първата свещ.

Три вътрешни възходящи и три вътрешни низходящи (Three Inside Up and Down)


Както самото име подсказва, формациите се състоят от три свещи. Те сигнализират потенциална смяна на тренда и се наблюдават, когато на пазара има ясно изразен тренд.

Три вътрешни възходящи

Формацията „три вътрешни възходящи“ се състои от три свещи, образувани при предходен низходящ тренд и отличаващи се със следните характеристики:

 • Първата свещ трябва да образува най-ниската точка от низходящия тренд до момента. Нейният цвят задължително трябва да е черен, а тялото – дълго.
 • Втората свещ трябва да бъде бяла и задължително да преминава средата на първата свещ. Тя не трябва да достига с опашката или тялото си най-ниската точка, достигната от първата свещ.
 • Третата свещ трябва да затвори с тялото си над първата свещ и отново да бъде бяла.

След като формацията се образува спрямо правилата, трейдърът може да открие дълга позиция, като StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа под най-ниското ниво на първата свещ.

Три вътрешни низходящи

Формацията се състои от три свещи, образувани при предходен възходящ тренд и отличаващи се със следните характеристики:

 • Първата свещ трябва да образува най-високата точка от възходящия тренд до момента. Тялото й трябва да бъде бяло и дълго.
 • Втората свещ трябва да бъде черна и да преминава средата на първата свещ. Тя не трябва да преминава с тялото или опашката си най-високата точка, достигната от първата свещ.
 • Третата свещ трябва да затвори с тялото си под първата свещ и отново да бъде черна.

След като формацията се образува спрямо правилата, трейдърът може да открие къса позиция, като StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа над най-високия връх на първата свещ.

Бичо поглъщане и мечо поглъщане (Bullish Engulfing and Bearish Engulfing)


Формациите бичо и мечо поглъщане се образуват от 2 свещи и сигнализират за потенциална смяна на тренда.

Бичо поглъщане

Формацията се образува при предходен низходящ тренд и сигнализира, че силата на мечките намалява и е възможна смяна на тренда. Характеризира се със следните особености:

 • Първата свещ трябва да бъде черна със средно по размер тяло, а опашките не бива да бъдат по-големи от него.
 • Втората свещ трябва да бъде бяла и да поглъща първата, т.е. да затваря с тялото си над нея.

След като формацията се образува според правилата, трейдърът може да открие дълга позиция. StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа под най-ниската точка, която една от двете свещи е достигнала.

Мечо поглъщане

Формацията се образува при предходен възходящ тренд и сигнализира, че силата на биковете намалява и е възможна смяна на тренда. Характеризира се със следните особености:

 • Първата свещ следва да бъде бяла със средно голямо тяло, а опашките не трябва да бъдат по-дълги от него.
 • Втората свещ трябва да бъде черна и да поглъща първата, т.е. да затваря с тялото си под нея.

След като формацията се образува според правилата, трейдърът може да открие къса позиция. StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа над най-високата точка, която една от двете свещи е достигнала.

Двоен чук и двойна падаща звезда (Tweezer Bottoms and Tops)Формациите „двоен чук“ и „двойна падаща звезда“ се образуват от 2 свещи и сигнализират потенциална смяна на тренда.

Двоен чук

Както самото име подсказва, формацията се състои от два чука с различни цветове. Образува при низходящ тренд и сигнализира, че силата на мечките се е изчерпала и е възможно трендът да се смени.

Характеризира се със следните особености:

 • Първата свещ трябва да образува нова най-ниска точка на тренда и да бъде черна.
 • Втората свещ следва да се различава от първата единствено по цвета си. Тя трябва да е бяла.
 • Дължината на опашките на свещите трябва да бъде приблизително еднаква.

След като формацията се образува според правилата, трейдърът може да открие дълга позиция, като StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа под долната опашка на една от двете свещи.

Двойна падаща звезда

Формацията се състои от 2 падащи звезди с различни цветове. Образува се при възходящ тренд и сигнализира, че силата на биковете се е изчерпала и е възможно трендът да се смени.

Характеризира се със следните особености:

 • Първата свещ трябва да образува нова най-висока точка на тренда и да бъде бяла.
 • Втората свещ следва да се различава от първата единствено по цвета си. Тя трябва да е черна.
 • Дължината на опашките на свещите трябва да бъде приблизително еднаква.

След като формацията се образува според правилата, трейдърът може да открие къса позиция, като StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа над горната опашка на една от двете свещи.

Виж още:

Тренд обръщащи формации
Тренд потвърждаващи формации

Коментари

5 thoughts on “Формации от няколко свещи

 1. Pingback: ForexForum Academy

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*