Тренд потвърждаващи формации

Японските свещи могат да се използват за сигнали за покупка или продажба, когато на пазара се формират определени формации от тях. За разлика от фигурите, формациите се състоят от само няколко свещи.

Въртящи се върхове (spinning tops)

Това са свещи, които се отличават с дълга горна сянка, дълга долна сянка и малки тела. Цветът на телата не е от особено значение. Формацията показва нерешителност на купувачи и продавачи.

Малкото тяло показва близка дистанция между цените при отварянето и затварянето на пазара, а опашките показват борба между купувачи и продавачи, без някоя от двете групи да е взела превес.

Въпреки че сесията е отворила и затворила с малка промяна, междувременно цените са били значително по-високи или по-ниски. Нито купувачите, нито продавачите са взели превес и резултатът е равенство.

Ако формацията въртящи се върхове (spinning tops) се образува при възходящ тренд, това обикновено означава, че няма много останали купувачи и е възможен обрат. Ако пък се образува при низходящ тренд, това означава, че няма много останали продавачи.

За да бъде открита къса позиция, след като въртящите се върхове вече са се образували при предходен възходящ тренд, следва да се изчака формирането на потвърждаваща свещ, която да затвори с тялото си под свещта, предхождаща формацията. StopLoss може да бъде поставен на няколко пипа над най-високата точка на формацията.

За да бъде открита дълга позиция, след като въртящите се върхове вече са се образували при предходен низходящ тренд, следва да се изчака формирането на потвърждаваща свещ, която да затвори с тялото си над свещта, предхождаща формацията. StopLoss може да бъде поставен на няколко пипа под най-ниската точка на формацията.

Марубозу (Marubozu)


Свещите от тази формация се характеризират с липсата на опашки.
Бялото Марубозу се състои от дълго бяло тяло без опашки. Цената на отваряне съвпада с най-ниската цена, а цената на затваряне съвпада с най-високата цена.
Това е бича свещ, която показва, че купувачите са контролирали положението през цялата сесия. Обикновено бялото Марубозу се превръща в първата част от бича продължаваща формация или бича обръщаща формация.

Дълга позиция може да бъде отрита непосредствено след затварянето на бялото Марубозу. StopLoss може да бъде поставен на няколко пипа под най-ниската точка на бялото Марубозу.

Черното Марубозу се състои от дълго черно тяло без опашки. Цената на отваряне съвпада с най-високата цена, а цената на затваряне съвпада с най-ниската цена. Това е много меча свещ и показва, че продавачите са контролирали положението през цялата сесия. Черното Марубозу предполага меча продължаваща формация или меча обръщаща формация.

Къса позиция може да бъде отрита непосредствено след затварянето на черното Марубозу. StopLoss може да бъде поставен на няколко пипа над най-високата точка на черното Марубозо.

Доджи (Doji)

Свещите доджи имат къси сенки и еднаква цена на отваряне и на затваряне или много къси тела.

Доджи свещта означава нерешителност на купувачи и продавачи. Тя показва, че цената се е движила както над, така и под цената на отваряне, но сесията е приключила много близо до нивото на отваряне. Нито купувачите, нито продавачите са успели да поемат контрола и по същество сесията е завършила с равен резултат.

Има 4 различни вида доджи. Дължината на горната и долната сянка могат да варират и в зависимост от това доджи може да изглежда като кръст, знака плюс, минус или свещ с формата на буквата Т или обърната буква Т.

Ако доджи свещта се е формирала след серия от свещи с дълги тела (например бели Марубозу), то това е сигнал, че пазарът може би ще започне нов тренд. В тази ситуация трейдърът може да се подготви за откриване на къса позиция, когато получи други сигнали. StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа над най-високата точка на доджи свещта.

Ако доджи се образува след серия от свещи с дълги пълни тела (например черни Марубозу), то това е сигнал, че пазарът може да започне нов възходящ тренд. При тази ситуация, трейдърът може да очаква допълнителни сигнали, за да открие дълга позиция. StopLoss следва да бъде поставен на няколко пипа под най-ниската точка на доджи свещта.

Виж още:
Формации от няколко свещи
Тренд обръщащи формации

Коментари

1 thought on “Тренд потвърждаващи формации

  1. Pingback: ForexForum Academy

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*